Je bent hier: home | over Hart en Zeil | het bestuur

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Hart en Zeil bestaat uit:

Voorzitter

Klaas Weissenbach
E-mail: klaas.weissenbach@hotmail.com

Secretaris

Jitske Dijkstra - Yntema
Telefoon: 06 - 20 96 24 09
E-mail: jitskeyntema@hotmail.com


Penningmeester

Quintus Lampe
E-mail: qlampe@home.nl


Algemeen bestuurslid

Stien Visser
E-mail: s10visser@hotmail.com

Sjoukje van Weert
E-mail: svanweert66@gmail.com

Jeldau van der Werf
E-mail: jeldaumarije@hotmail.com

Email Bakker
E-mail: b.a.s.s.heartforsolutions@gmail.com


Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar activiteiten.

Stichting Hart en Zeil, opgericht op 11 januari 2006
Postadres: Lange Achte 38, 8629 PL  SCHARNEGOUTUM

Kamer van Koophandel: 1112191 te Leeuwarden

Bankrekeningnummer: NL04 RABO 0132 9357 67 t.n.v. Stichting Hart en Zeil